Centar za proučavanje Marka Marulića i njegova humanističkog kruga

Nakladnička djelatnost
Nakladnička djelatnost organizirana je u dva osnovna niza:
– godišnjak Colloquia Maruliana objavljuje radove s redovitih travanjskih znanstvenih skupova o Maruliću (dosad objavljeno 25 svezaka);
– Biblioteka Marulianum objavljuje knjige s marulološkom tematikom (opširnije studije, zbirke studija, monografije, bibliografije i dr.).
Osim toga Marulianum redovito objavljuje prigodne publikacije (kataloge izložaba, programske knjižice Marulićevih dana i sl.).
U dvadeset godina djelovanja Marulianum je objavio ukupno 20 svezaka knjiga, od čega 3 u sunakladništvu (dvije knjige su na francuskom), te više kataloga izložaba i sl. (više o tome u knjižici Marulianum – deset godina rada i ovdje: Dva desetljeća u dvadeset poglavlja).
Marulianum je surađivao u pripremi izdanja drugih nakladnika posvećenih Maruliću (na engleskom, francuskom, talijanskom i španjolskom jeziku – više o tome ovdje).

Organizacijska djelatnost
Marulianum organizira godišnje međunarodne znanstvene skupove, izložbe, predavanja, predstavljanja knjiga i druge programe u sklopu znanstvenoga, književnog i nakladničkog programa Marulićevih dana, koji se održavaju krajem travnja svake godine u Splitu.
Slične programe organizira Marulianum sam ili u suradnji s drugim institucijama i u drugim hrvatskim gradovima te u inozemstvu.
Od godine 2000. organizira se i proslava Marulićeva rođendana (18. kolovoza). Prigodni program odvija se u dvorištu Muzeja grada Splita (Papalićeva palače).
Osobita je pozornost bila posvećena obilježavanju 550. obljetnice Marulićeva rođenja godine 2000. i proslavi 500. obljetnice nastanka Judite godine 2001. i 500. obljetnice prvotiska Judite 2021. Program proslava trajao je tijekom čitave godine, a obuhvaćao je međunarodne skupove, predavanja, književne večeri, izložbe, predstavljanja novoobjavljenih izdanja, gostovanje srednjoškolaca u Marulianumu i dr.

Povezanost i suradnja
Marulianum je uspostavio suradju s brojnim ustanovama u zemlji i inozemstvu: sa Sveučilišnim knjižnicom Split, Arheološkim muzejem Split, Ministarstvom kulture – Konzervatorskim uredom u Splitu, Zavodom HAZU, Muzejem grada Splita, Državnim arhivom Split, HNK-om Split; s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, Filozofskim fakultetima u Splitu, Zadru i Zagrebu, HAZU-om, Društvom hrvatskih književnika, Maticom hrvatskom, Erasmus Nakladom; s AMCA Paris, Hrvatskom svjetskom kongresom, Papinskim vijećem za kulturu u Rimu, Papinskim hrvatskim zavodom sv. Jeronima u Rimu, Nacionalnom knjižnicom u Lisabonu, Nacionalnom knjižnicom u Madridu, Ambrozijanskom knjižnicom u Milanu, Sveučilištem u Padovi, Sveučilištem u Udinama.

Sa skupa Marko Marulić, hrvatski pjesnik i katolički humanist: prijedlog za Europu trećeg tisućljeća 
na Sveučilištu Gregoriana u Rimu 1998.

Josip Bratulić, Darko Novaković, Josip Bozanić, Jure Bogdan i Janja Jerkov
Pasquale Jacobone, Darko Novaković, Bernard Ardura, Bratislav Lučin, Mirko Tomasović i kard. Paul Poupard

Referiranost
Izdanja Marulianuma referiraju se u nekoliko uglednih međunarodnih bibliografija (Humanistica Lovaniensia, Bollettino di studi latiniBibliothèque d’humanisme et renaissance, Literary Research Recherche littéraire, Bibliothèque d’humanisme et renaissance, R. H. R. : Reforme, Humanisme, Renaissance, Südost-Forschungen, Lustrum). Izišlo je nekoliko njihovih prikaza u stranim časopisima

(Bibliothèque d’humanisme et renaissance, 56 (1994), 831-832; 58 (1996), 797-800; 61 (1999), 880-882; 62 (2000), 464-468; 67 (2005), 814-816; 77 (2015), 467; Bollettino di studi latini, 24 (1994), 708-709; 27 (1997), 289, 776, 778-780; 28 (1998), 719-721; 29 (1999), 708; 30 (2000), 869-970; 32 (2002), 819; 41 (2011), 21, 57-72, 74-77, 13043 (2013), 23, 70Lustrum, 49 (2007), 97, 100-101; Recherche Littéraire Literary Research, 23 (1995), 42-43; R. H. R. : Reforme, Humanisme, Renaissance47 (1998), str. 111-112; Südostforschungen, 58 (1999), 313-320; Calamus renascens, 2 (2001), 381-386; Journal of Croatian Studies, 43 (2002), 189-191; Erasmus of Rotterdam Society, 26 (2006), 123-127; Sixteenth Century Journal, 2 (2009), 611-612).

Godišnjak Colloquia Maruliana indeksira se u Scopusu, jednoj od najpoznatijih bibliografskih i citatnih baza podataka. Njegova elektronička inačica dostupna je:
– na središnjem portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa HRČAK,
– na međunarodnom portalu DOAJ – Directory of Open Access Journals,
– EBSCOhost Humanities International Complete,
– na mrežnom sjedištu Regesta Imperii. Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz.

Nagrade
Za djelatnost:
– godišnja skupna Nagrada grada Splita za 2000. godinu (za organizaciju proslave 550. obljetnice Marulićeva rođenja)
– Nagrada grada Splita za životno djelo (2024): Bratislav Lučin

Za izdanja:
– nagrada HAZU za književnost: Mirko Tomasović: Sedam godina s Marulom, Split 1996;
– nagrada “Mate Ujević” Hrvatskog leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža”: Branko Jozić – Bratislav Lučin: Bibliografija Marka Marulića. Prvi dio: tiskana djela (1477-1997), Split 1998;
– nagrada Judita Društva hrvatskih književnika (Mirko Tomasović: Marko Marulić Marul (monografija), u sunakladništvu s Erasmus Nakladom i Zavodom za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb – Split 1999;
– nagrada “Iso Velikanović” Ministarstva kulture RH: Bratislav Lučin – Darko Novaković: Marko MarulićLatinski stihovi, Split 2005;
– nagrada HAZU za područje filoloških znanosti: Vladimir Rezar: Damiani Benessae: Poemata, Split 2017;
– nagrada Judita Društva hrvatskih književnika: Drago Šimundža: Marko Marulić – pjesnik i didaktičar, Split 2017.