Centar za proučavanje Marka Marulića i njegova humanističkog kruga

Biblioteka Marulianum

U knjižari
– Marko Marulić: The Marulić Reader
Marko Marulić latinski i hrvatski pisac; zbornik radova iz 1984. godine
– Frane Božičević: Život Marka Marulića Splićanina
– Charles Béné: Sudbina jedne pjesme / Destin d’un poeme / Destiny of a poem
– Vladislav Gučetić: De casibus domus atque familię suę carmen allegoricum (prir. D. Novaković)
– Mladen Parlov: Otajstvo Krista – uzor kršćanskog života prema Marku Maruliću
– Mladen Parlov: Speculum Virtutis: Marko Marulić i njegova teološko-duhovna misao
– Miroslav Palameta: Patristička egzegeza i Marulićeva Davidijada
– Drago Šimundža: Marko Marulić – pjesnik i didaktičar (Nagrada Judita za 2017)
– Mirko Tomasović: Nove godine s Marulom
– Mirko Tomasović: Sedam godina s Marulom (Marulićev ljetopis I-VII, kolovoz 1989. — rujan 1995.)
– Vladimir Rezar: Damiani Benessae: Poemata (Nagrada HAZU za 2017)

On line (dostupne su sljedeće publikacije):

Bibliografija Marka Marulića I: tiskana djela (1477-1997)
Bibliografija Marka Marulića III: radovi o Maruliću (1565-2000)
Marulićev opis Splita

Prikazi izdanja Marulianuma i njegovih djelatnika o Maruliću