Centar za proučavanje Marka Marulića i njegova humanističkog kruga

Prijevodi dostupni na mreži

Deutsch


English

Español

Français

Hrvatski 

  • Carmen de doctrina (prepjevi: Vitaljić-Dražić)
  • Hymnus ad Deum = Himan Bogu

Icelandic

Italiano

Lithuanian

Português