Prijevodi dostupni na mreži

Deutsch


English

Español

Français

Icelandic

Hrvatski 

  • Carmen de doctrina (prepjevi: Vitaljić-Dražić)
  • Hymnus ad Deum = Himan Bogu

Italiano

Litavski

Português