December 7, 2023

Marulianum

Centar za proučavanje Marka Marulića
i njegova humanističkoga kruga
Ispod ure 3/I,
HR – 21000 SPLIT
tel.(021) 360-102;
fax: (021) 344-711
marulianum.split@gmail.com

Polazišta
Marko Marulić (1450-1524) klasik je hrvatske književnosti i humanist europskog domašaja. Njegova velika književna ostavština iziskuje sustavno proučavanje i dostojno predstavljanje domaćoj i stranoj javnosti. U europskim zemljama postoji veći broj ustanova znanstveno-kulturno-memorijalnog tipa (instituti, spomen-kuće) posvećenih pojedinim klasičnim piscima (Dante, Leopardi, Shakespeare i dr.). Odavno je stručna i kulturna javnost ustvrdila da sličnu ustanovu zaslužuje i Marko Marulić.

Ustroj
Marulianum je centar za proučavanje Marka Marulića i njegova humanističkoga kruga. Osnovan je odlukom Poglavarstva grada Splita i Književnoga kruga Split u svibnju 1995. Počeo je djelovati u prosincu 1995. kao organizacijska jedinica u sklopu kulturne udruge Književni krug Split. U Marulianumu zasad rade dva zaposlenika: Branko Jozić i Luka Marković.

Djelatnost
Djelatnost je centra četverovrsna: znanstveno-stručna, dokumentacijska, nakladnička i organizacijska. Osobito se nastoji oko uspostave međunarodne suradnje i oko promicanja Marulićeva imena u međunarodnim krugovima.

Znanstveno-stručna djelatnost
Marulianum nastavlja i proširuje istraživanje Marulićeva djela započeto u Književnom krugu Split u sklopu rada na objavljivanju Marulićevih sabranih djela. Ova djelatnost obuhvaća:
– suradnju u projektu Sabrana djela Marka Marulića;
– izradbu općih i specijalnih bibliografija;
– filološka, lingvistička, književnopovijesna, književnoteorijska, komparatistička, teološka, povijesna i druga istraživanja Marulićeva opusa i njegove recepcije u Hrvatskoj i svijetu;
– potragu za izgubljenim i nepoznatim Marulićevim djelima, rukopisima, izdanjima, za arhivskim vijestima o njegovu životu i sl.

Marulianum s nekoliko sveučilišta surađuje na znanstvenim projektima:
– VALMAR – Valorizzazione e recupero degli scritti e dei luoghi dell’umanista spalatino Marko Marulić / Marcus Marulus, u okviru programa INTERREG III A / InterAdria (sa Sveučilištem u Padovi, voditeljica Lucian Borsetto);
– Neolatina Croatica: kritička izdanja, komentari, interpretacije (sa Sveučilištem u Zagrebu, voditelj Darko Novaković);
– Digitalizacija hrvatskih latinista (sa Sveučilištem u Zagrebu, voditelj Neven Jovanović);
– Croatica et Tyrolenisa – a digital comparison of Croatian and Tyrolean neo–Latin literature (sa Sveučilištima u Zagrebu i Innsbrucku, voditelji Neven Jovanović i Lav Šubarić);
– Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske (sa Sveučilištem u Zagrebu, voditeljica Lahorka Plejić Poje).

Dokumentacijska djelatnost
U arhivu i knjižnici Marulianuma prikuplja se sva dostupna građa o Maruliću: rukopisi njegovih djela (u obliku mikrofilmova, fotokopija i sl.), starija i novija izdanja njegovih djela, fotografije, audio i video zapisi, znanstvena literatura o piscu, ali i o kontekstu u kojem je živio i stvarao, tj. o hrvatskoj i europskoj književnosti humanizma i renesanse.
Knjižnica Marulianuma dosad je razmjenom i kupovinom prikupila oko 2800 svezaka stručne literature i časopisa.
Prikupljaju se i umjetnički radovi koji tematiziraju Marulića i njegovo djelo, pa Marulianum posjeduje zbirku slika i medalja suvremenih hrvatskih umjetnika.
Uspostavljena je razmjena izdanja s ustanovama iz Hrvatske, Belgije, Mađarske, Italije, Slovenije i Španjolske.

Nakladnička djelatnost
Nakladnička djelatnost organizirana je u dva osnovna niza:
– godišnjak Colloquia Maruliana objavljuje radove s redovitih travanjskih znanstvenih skupova o Maruliću (dosad objavljeno 25 svezaka);
– Biblioteka Marulianum objavljuje knjige s marulološkom tematikom (opširnije studije, zbirke studija, monografije, bibliografije i dr.).
Osim toga Marulianum redovito objavljuje prigodne publikacije (kataloge izložaba, programske knjižice Marulićevih dana i sl.).
U dvadeset godina djelovanja Marulianum je objavio ukupno 20 svezaka knjiga, od čega 3 u sunakladništvu (dvije knjige su na francuskom), te više kataloga izložaba i sl. (više o tome u knjižici Marulianum – deset godina rada i ovdje: Dva desetljeća u dvadeset poglavlja).
Marulianum je surađivao u pripremi izdanja drugih nakladnika posvećenih Maruliću (na engleskom, francuskom, talijanskom i španjolskom jeziku – više o tome ovdje).

Organizacijska djelatnost
Marulianum organizira godišnje međunarodne znanstvene skupove, izložbe, predavanja, predstavljanja knjiga i druge programe u sklopu znanstvenoga, književnog i nakladničkog programa Marulićevih dana, koji se održavaju krajem travnja svake godine u Splitu.
Slične programe organizira Marulianum sam ili u suradnji s drugim institucijama i u drugim hrvatskim gradovima te u inozemstvu.
Od godine 2000. organizira se i proslava Marulićeva rođendana (18. kolovoza). Prigodni program odvija se u dvorištu Muzeja grada Splita (Papalićeva palače).
Osobita je pozornost bila posvećena obilježavanju 550. obljetnice Marulićeva rođenja godine 2000. i proslavi 500. obljetnice nastanka Judite godine 2001. i 500. obljetnice prvotiska Judite 2021. Program proslava trajao je tijekom čitave godine, a obuhvaćao je međunarodne skupove, predavanja, književne večeri, izložbe, predstavljanja novoobjavljenih izdanja, gostovanje srednjoškolaca u Marulianumu i dr.

Povezanost i suradnja
Marulianum je uspostavio suradju s brojnim ustanovama u zemlji i inozemstvu: sa Sveučilišnim knjižnicom Split, Arheološkim muzejem Split, Ministarstvom kulture – Konzervatorskim uredom u Splitu, Zavodom HAZU, Muzejem grada Splita, Državnim arhivom Split, HNK-om Split; s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, Filozofskim fakultetima u Splitu, Zadru i Zagrebu, HAZU-om, Društvom hrvatskih književnika, Maticom hrvatskom, Erasmus Nakladom; s AMCA Paris, Hrvatskom svjetskom kongresom, Papinskim vijećem za kulturu u Rimu, Papinskim hrvatskim zavodom sv. Jeronima u Rimu, Nacionalnom knjižnicom u Lisabonu, Nacionalnom knjižnicom u Madridu, Ambrozijanskom knjižnicom u Milanu, Sveučilištem u Padovi, Sveučilištem u Udinama.

Sa skupa Marko Marulić, hrvatski pjesnik i katolički humanist: prijedlog za Europu trećeg tisućljeća 
na Sveučilištu Gregoriana u Rimu 1998.

Josip Bratulić, Darko Novaković, Josip Bozanić, Jure Bogdan i Janja Jerkov
Pasquale Jacobone, Darko Novaković, Bernard Ardura, Bratislav Lučin, Mirko Tomasović i kard. Paul Poupard

Referiranost
Izdanja Marulianuma referiraju se u nekoliko uglednih međunarodnih bibliografija (Humanistica Lovaniensia, Bollettino di studi latiniBibliothèque d’humanisme et renaissance, Literary Research Recherche littéraire, Bibliothèque d’humanisme et renaissance, R. H. R. : Reforme, Humanisme, Renaissance, Südost-Forschungen, Lustrum). Izišlo je nekoliko njihovih prikaza u stranim časopisima

(Bibliothèque d’humanisme et renaissance, 56 (1994), 831-832; 58 (1996), 797-800; 61 (1999), 880-882; 62 (2000), 464-468; 67 (2005), 814-816; 77 (2015), 467; Bollettino di studi latini, 24 (1994), 708-709; 27 (1997), 289, 776, 778-780; 28 (1998), 719-721; 29 (1999), 708; 30 (2000), 869-970; 32 (2002), 819; 41 (2011), 21, 57-72, 74-77, 13043 (2013), 23, 70Lustrum, 49 (2007), 97, 100-101; Recherche Littéraire Literary Research, 23 (1995), 42-43; R. H. R. : Reforme, Humanisme, Renaissance47 (1998), str. 111-112; Südostforschungen, 58 (1999), 313-320; Calamus renascens, 2 (2001), 381-386; Journal of Croatian Studies, 43 (2002), 189-191; Erasmus of Rotterdam Society, 26 (2006), 123-127; Sixteenth Century Journal, 2 (2009), 611-612).

Godišnjak Colloquia Maruliana indeksira se u Scopusu, jednoj od najpoznatijih bibliografskih i citatnih baza podataka. Njegova elektronička inačica dostupna je:
– na središnjem portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa HRČAK,
– na međunarodnom portalu DOAJ – Directory of Open Access Journals,
– EBSCOhost Humanities International Complete,
– na mrežnom sjedištu Regesta Imperii. Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz.

Nagrade
Za djelatnost:
– godišnja skupna nagrada grada Splita za 2000. godinu (za organizaciju proslave 550. obljetnice Marulićeva rođenja)

Za izdanja:
– nagrada HAZU za književnost: Mirko Tomasović: Sedam godina s Marulom, Split 1996;
– nagrada “Mate Ujević” Hrvatskog leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža”: Branko Jozić – Bratislav Lučin: Bibliografija Marka Marulića. Prvi dio: tiskana djela (1477-1997), Split 1998;
– nagrada Judita Društva hrvatskih književnika (Mirko Tomasović: Marko Marulić Marul (monografija), u sunakladništvu s Erasmus Nakladom i Zavodom za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb – Split 1999;
– nagrada “Iso Velikanović” Ministarstva kulture RH: Bratislav Lučin – Darko Novaković: Marko MarulićLatinski stihovi, Split 2005;
– nagrada HAZU za područje filoloških znanosti: Vladimir Rezar: Damiani Benessae: Poemata, Split 2017;
– nagrada Judita Društva hrvatskih književnika: Drago Šimundža: Marko Marulić – pjesnik i didaktičar, Split 2017.

O Književnom krugu Split –Marulianumu (u povodu 20 godina rada -Universitas, br. 79: 5/2016)

Povratak na vrh