Centar za proučavanje Marka Marulića i njegova humanističkog kruga

Marulus tuus: upućivanje u Marulića


Priredili Branko Jozić i Luka Marković


U knjizi se donosi pedesetak tekstova iz opusa Marka Marulića. Razvrstani su u devet poglavlja od kojih je svako posvećeno nekoj temi važnoj za Marulićevo stvaranje. Izbor je popraćen preglednim i informativnim predgovorom koji funkcionira kao zaseban i vrijedan stručni rad. Svako poglavlje sadržava kratak uvodni tekst, a na kraju knjige nalaze se zbirka Marulićevih sentencioznih iskaza, tumač slabije poznatih izraza i izbor iz bibliografije. […]
Opisana koncepcija vrlo je svrsishodna u kontekstu namjere da se populariziraju Marulićevo djelo i povijest njegova proučavanja. Pomoću izdvajanja univerzalnih ili pak kulturnoj javnosti i dalje potencijalno zanimljivih tema o kojima se govori u devet poglavlja, Marulić se aktualizira, čini suvremenim i tako približava široj publici. Fokusiranje na nekoliko ključnih tema zadržava čitateljsku pozornost i izbor iz Marulićeva inače vrlo raznorodna opusa čini na inovativan način koherentnim i zaokruženim. Kraći tekstovi, poput latinskih epigrama, preuzeti su u cijelosti, a iz opsežnijih su djela (poput Judite i Davidijade ili moralno-teoloških latinskih proznih spisa) doneseni pomno odabrani odlomci.


Knjiga pruža relevantan uvid i svojevrsni je vodič Marulićevim misaonim svijetom, njegovim religioznim i filozofskim temeljima, čvrstim didaktičkim i moralističkim zasadama, ali i baštinjenom književnom kulturom potvrđenom u nastojanju da se biranim i primjerenim jezičnim ruhom sve to oblikuje i izrazi. Knjiga Marulus tuus (tvoj Marul!) nadasve je značajan doprinos hrvatskoj književnoj kulturi i nacionalnom pamćenju. Kao takva, od posebnog će interesa biti učenicima, studentima, književnim znalcima i budućim proučavateljima i Marulića i naše književne kulture, ali i brojnima koji se zanimaju pitanjima našega mjesta i doprinosa u europskom kulturnom i civilizacijskom zajedništvu; dakle svima zainteresiranima za hrvatsku kulturnu i književnu živu tradiciju.