Centar za proučavanje Marka Marulića i njegova humanističkog kruga

The Davidiad

Marko Marulić, The Davidiad, Priredio i preveo Edward Mulholland, LYSA publishers, Gent, 2024.

Svojim remek-djelom na latinskom jeziku Marulić je opjevao djela židovskog kralja Davida u 6764 heksametra. Biblijski je sadržaj obradio u duhu rimske epike, a spjev je na engleski jezik preveo Edward Mulholland (Benedictine College, Atchison, Kansas-SAD). Ovo izdanje tiskano u godini petstote obljetnice Marulove smrti značajan je doprinos marulologiji i međunarodnoj slavi Marula Delmate.

Autor Davidijade i prevoditelj: Marulićev kip (rad Ivana Meštrovića, Campus of Notre Dame University, South Bend, Indiana) i Edward Mulholland