Centar za proučavanje Marka Marulića i njegova humanističkog kruga

Marulićevi dani

– tri desetljeća (1991-2020)

Organizator:
Književni krug Split – MARVLIANVM 

Centar za proučavanje Marka Marulića i njegova humanističkoga kruga
Ispod ure 3, HR – 21000 Split
marulianum.split@gmail.com

Programske knjižice


Kao što je humanizam vidio u antici idealno razdoblje, u njoj nalazio uzor i poticaje, tako je u naše doba humanističko-renesansna kultura možda najpoticajniji dio povijesnih kompleksa kojima smo baštinici. Važno mjesto u renesansnoj kulturi zauzima književnost, a upravo zahvaljujući svojoj bogatoj humanističko-renesansnoj književnosti Hrvatska se već od 15. stoljeća u punoj mjeri uključuje u kulturne tokove europskoga novovjekovlja.

Središnja osobnost hrvatske književnosti 15. i 16. stoljeća po općem je sudu Marko Marulić (Split, 1450 – Split, 1524), nacionalni klasik i humanist europskog domašaja, pisac čija su djela tijekom 16, 17. i 18. st. tiskana, čitana i prevođena od Lisabona do Praga, od Rima do Londona. Zbog njegove važnosti u nacionalnoj književnoj tradiciji, Maruliću su potomci u 19. st. dali počasni naslov “otac umjetnoga pjesništva u Hrvata”, a zatim i “otac naše lijepe knjige”, “otac hrvatske književnosti”.

urednistvo-sdmm_1996

Sastanak Uredništva Sabranih djela Marka Marulića 1996.
(Kruno Prijatelj, Nenad Cambi, Rafo Bogišić, Nedjeljka Paro, Darko Novaković, Mirko Tomasović, Ivo Frangeš, Branimir Glavičić, Bratislav Lučin, Branko Jozić)

Zamisao o Marulićevim danima kao kulturnoj i znanstvenoj priredbi posvećenoj baštini oca hrvatske književnosti nastala je 1990. u suradnji Književnoga kruga Split i tadašnjega Radničkog sveučilišta “Đuro Salaj”; pridružili su im se Društvo prijatelja kulturne baštine (koje je 22. travnja, rođendan Judite, obilježavalo već i prije), Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu, Društvo hrvatskih književnika te Hrvatsko narodno kazalište u Splitu (već od prvih Marulićevih dana, 1991, redovito se održava i istoimeni, sa znanstvenim programom nevezani, festival hrvatske drame). O nastanku zamisli i o peripetijama oko njezina ostvarenja vrijedne je zabilješke ostavio Mirko Tomasović u svojem jedinstvenom “Marulićevu ljetopisu” (u knjizi: Sedam godina s Marulom, Split, 1996, str. 25, 27, 32-39, 44-46).

Središnji je organizator znanstvenoga, književnog i izdavačkog programa Književni krug, a od 1996. nadalje Marulianum, marulološki centar koji djeluje u njegovu okrilju. Prigodimice se u program uključuju i druge ustanove. Ovdje se donosi podsjetnik na najvažnije događaje, a cjeloviti programi dostupni su u Programskim knjižicama.


1-otvorenje-md_1996Svečano otvorenje Marulićevih dana i polaganje vijenca na Marulićev spomenik 1996. godine
2-polaganje-vijenca_1996

 

Znanstveni skupovi

Središnji dio Marulićevih dana od samog početka čine međunarodni znanstveni skupovi. Na njima je dosad sudjelovalo oko 160 stručnjaka, od kojih pedesetak iz inozemstva (Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Francuska, Italija, Kanada, Litva, Njemačka, Mađarska, Poljska, SAD, Španjolska, Švicarska, Vatikan, Velika Britanija).

MD2000_1      MD2001    

Na Marulićevim danima javnosti je predstavljen niz kapitalnih otkrića, među kojima prvo mjesto zauzimaju dotad nepoznati Marulićevi tekstovi: pisma na latinskom i talijanskom (M. Milošević, 1991), latinski Životopis sv. Jeronima (D. Novaković, 1994), glasgowski stihovi (D. Novaković, 1997), komentari uz Katulove pjesme u trogirskom kodesu Petronija (B. Lučin, 2005), itd.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Okruženje Marulićevih dana bilo je ferment za nastanak znanstvenih radova i knjiga domaćih i inozemnih znalaca te za nove prijevode Marulićevih djela na strane jezike. Spomenimo samo nekoliko auktorskih i prevoditeljskih imena: Charles Béné, Luciana Borsetto, Branimir Glavičić, Francisco Javier Juez Gálvez, István Lökös, Mladen Parlov, Franz Posset, Mirko Tomasović, itd.

cm-10001   1998   1998-3    1999
pano_20001 1996  1998-2  mm_esp
judit_fr  giuditta  judita_magjar  suzana_magjar
iter_korica_3    1999-2    reader    pano-2_3

Od 2007. Marulićevi dani postupno šire svoj obuhvat i na druge teme hrvatske humanističko-renesansne književnosti (epistolografija, pjesmarice 15. i 16. st., knjige i čitatelji u hrvatskoj renesansi, antička baština u renesansnim tekstovima, itd.). Otkrivaju se, objavljuju i proučavaju djela Ilije Crijevića, Paladija Fuska, Nikole Gučetića, Nikole Modruškoga, Antuna i Mihovila Vrančića, Marulićeva učitelja Tidea Acciarinija i drugih. No Marulić, kao središnja osobnost hrvatske književnosti 15. i 16. st., i dalje ostaje nezaobilaznom temom travanjskih susreta.

Posebno su obilježene neke obljetnice: 550. obljetnica Marulićeva rođenja (2000), 500. obljetnica nastanka Judite (2001), pet stoljeća Institucije (2006), pet stoljeća Evanđelistara (2016), 450. obljetnica Hektorovićeva Ribanja i ribarskog prigovaranja (2018).

U okviru Marulićevih dana održan je u studenom 1998. i u travnju 1999, u Vatikanu i Splitu, u suradnji Papinskog vijeća za kulturu i KKS – Marulianuma, međunarodni znanstveni skup Marco Marulić, poeta croato e umanista cattolico: una proposta per l’Europa del terzo millennio – Marko Marulić, hrvatski pjesnik i katolićki humanist: prijedlog za Europu trećeg tisućljeća. Radovi su tiskani u Colloquia Maruliana IX (2000).

U suradnji s Odsjekom za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Novolatinskim institutom “Ludwig Boltzmann” u Innsbrucku, Marulianum je organizirao međunarodni znanstveni skup Croatica et Tyrolensia: A digital comparison of Croatian and Tyrolean neo-Latin literature / Digitalna usporedba hrvatske i tirolske novolatinske književnosti / Ein digitaler Vergleich neulateinischer Literatur in Kroatien und in Tirol / Litterae Latinae Croatiae et Tyrolidis computatro comparandae. Skup je u Splitu održan u sklopu Marulićevih dana 2015, a radovi su tiskani u knjizi Neo-Latin contexts in Croatia and Tyrol. Challenges, Prospects, Case Studies. Boehlau Verlag, Wien – Köln – Weimar, 2018.

1-znanstveni-skup_1997
Dio sudionika znanstvenog skupa 1997: Nikica Kolumbić, Charles Béné, Darko Novaković, Cvijeta Pavlović, Mirko Tomasović, Ivo Frangeš, Neven Jovanović, Luciana Borsetto

2-znanstveni-skup_1998Dio sudionika znanstvenog skupa 1998: Franz Leschinkohl, István Lökös,
Mirko Tomasović, Charles Béné, Ivo Frangeš, Branimir Glavičić

 

SUDIONICI ZNANSTVENIH SKUPOVA 
NA MARULIĆEVIM DANIMA 1991-2021.

Babić, Ivo (Trogir)
Barbarić, Vuk-Tadija (Zagreb)
Batušić, Nikola (Zagreb)
Béné, Charles (Grenoble, Francuska)
Benić, Mislav (Zagreb)
Benvin, Anton (Rim, Italija)
Bezić-Božanić, Nevenka (Split)
Blasina Miseri, Antonia (Gorizia, Italija)
Bodrožić, Ivan (Split)
Bogdan, Tomislav (Zagreb)
Bogišić, Rafo (Zagreb)
Bogner-Šaban, Antonija (Zagreb)
Bogutovac, Dubravka (Zagreb)
Borić, Marijana (Zagreb)
Borsetto, Luciana (Padova, Italija)
Botica, Stipe (Zagreb)
Bozanić, Josip (Zagreb)
Bratičević, Irena (Zagreb)
Bratulić, Josip (Zagreb)
Brezak-Stamać, Dubravka (Zagreb)
Bubrin, Vladimir (Toronto, Kanada)
Budor, Karlo (Zagreb)
Buzzi, Franco (Milano, Italija)
Cattaneo, Ruggero (Milano, Italija)
Clarke, Andrea (London, Velika Britanija)
Cooper, Henry R., Jr. (Bloomington, Indiana, SAD)
Čale, Morana (Zagreb)
Čupković, Gordana (Zadar)
Daniels, Tobias (Rim)
De Keyser, Jeroen (Leuven, Belgija)
Delbianco, Valnea (Pula)
Demicheli, Dino (Zagreb)
Demo, Šime (Zagreb)
Dunn-Lardeau, Brenda (Montreal, Kanada)
Duplančić, Arsen (Split)
Erdmann, Elisabeth von (Bamberg, Njemačka)
Fališevac, Dunja (Zagreb)
Ferluga-Petronio, Fedora (Trst, Italija)
Fisković, Cvito (Split)
Fisković, Igor (Zagreb)
Frangeš, Ivo (Zagreb)
Fuček, Ivan (Rim, Italija)
Gabrielli, Francesca Maria (Zagreb)
Ganza, Herci (Split)
Gardenal, Gianna (Padova, Italija)
Glavičić, Branimir (Zadar)
Golub, Ivan (Zagreb)
Gönz Moačanin, Klara (Zagreb)
Grba, Milan (London, Velika Britanija)
Grgić, Iva (Zagreb)
Grgić, Kristina (Zagreb)
Grmača, Dolores (Zagreb)
Grubišić, Vinko (Waterloo, Kanada)
Gudelj, Jasenka (Zagreb)
Horvat, Marijana (Zagreb)
Hrbud, Natali (Zagreb)
Ilić, Luka (Mainz)
Ivić, Ines (Budimpešta, Mađarska)
Ivović, Sandra (Split)
Jacobone, Pasquale (Rim, Italija)
Jankovits, László (Pečuh, Mađarska)
Jerkov, Janja (Rim, Italija)
Jovanović, Neven (Zagreb)
Jozić, Branko (Split)
Juez Gálvez, Francisco Javier (Madrid, Španjolska)
Jurišić, Hrvatin Gabrijel (Sinj)
Kapetanović, Amir (Zagreb)
Kasza, Péter (Segedin, Mađarska)
Kolenić, Ljiljana (Osijek)
Kolumbić, Nikica (Zadar)
Korade, Mijo (Zagreb)
Košuta, Leo (Pariz, Francuska)
Kovačić, Slavko (Split)
Kraljić, Ivan C. (Montréal, Québec, Kanada)
Kramarić, Martina (Zagreb)
Krasić, Stjepan (Rim, Italija)
Krolo, Petar (Split)
Kryska, Małgorzata (Varšava, Poljska)
Kurelac, Iva (Zagreb)
Laird, Andrew (Providence, Rhode Island, SAD)
Leschinkohl, Franz (Mainz, Njemačka)
Lipovčan, Srećko (Zagreb)
Lőkös, István (Debrecen, Mađarska)
Lončar, Milenko (Zadar)
López-Gay, Jesús (Rim, Italija)
Lučić, Antun (Mostar, BiH)
Lučin, Bratislav (Split)
Lukač, Stjepan (Budimpešta, Mađarska)
Lukec, Jasmina (Zagreb)
Lukežić, Irvin (Rijeka)
Lukšić, Branimir (Split)
Lupić, Ivan (Zagreb)
Malić, Dragica (Zagreb)
Malinar, Smiljka (Zagreb)
Margetić, Lujo (Rijeka)
Marijanović, Stanislav (Osijek)
Maroević, Tonko (Zagreb)
Martinović, Ivica (Zagreb)
Mascioni, Grytzko (Dubrovnik)
Mastandrea, Paolo (Venecija, Italija)
Matanić, Atanazije (Zadar)
Matasović, Maja (Zagreb)
Matičević, Ivica (Zagreb)
Matić, Tomislav (Zagreb)
Mecky Zaragoza, Gabrijela (Toronto, Kanada)
Mihanović-Salopek, Hrvojka (Zagreb)
Mikulić-Kovačević, Anita (Toronto, Kanada)
Milanović, Zvonimir (Pula)
Milošević, Miloš (Kotor, Crna Gora)
Moguš, Milan (Zagreb)
Morabito, Rosanna (Monterotondo, Italija)
Moretti, Violeta (Pula)
Mrdeža Antonina, Divna (Zadar)
Mrkonjić, Tomislav (Rim, Italija)
Muljačić, Žarko (Zagreb)
Novaković, Darko (Zagreb)
Oreški, Ana (Zagreb)
Padovese, Luigi (Rim, Italija)
Palameta, Miroslav (Città del Vaticano; Split)
Palotás, György (Segedin, Mađarska)
Paljetak, Luko (Dubrovnik)
Pandžić, Zvonko (Würzburg, Njemačka)
Parat, Josip (Slavonski Brod)
Parlov, Mladen (Split)
Pavešković, Antun (Zagreb)
Pavličić, Pavao (Zagreb)
Pavlović, Cvijeta (Zagreb)
Perić, Olga (Zagreb)
Perić, Ratko (Rim, Italija)
Perić Gavrančić, Sanja (Zagreb)
Perillo, Francesco S. (Bari, Italija)
Perković, Ozana (Split)
Petrić, Nikša (Hvar)
Plejić Poje, Lahorka (Zagreb)
Plosnić Škarić, Ana (Zagreb)
Poupard, Paul, kard. (Città del Vaticano)
Posavac, Zlatko (Zagreb)
Posset, Franz (Beaver Dam, Wisconsin, SAD)
Potthoff, Wilfried (Bonn, Njemačka)
Pšihistal, Ružica (Osijek)
Radić, Teo (Zagreb)
Leo Rafolt (Zagreb)
Ramminger, Johann (München, Njemačka)
Rezar, Vlado (Zagreb)
Runje, Petar (Krk)
Sanader, Ivo (Zagreb)
Sander-Faes, Stephan (Zürich, Švicarska)
Schellenberg, Renata (Toronto, Kanada)
Seferović, Relja (Dubrovnik)
Simrell, Alex (Zagreb)
Skolimowska, Anna (Varšava, Poljska)
Soldo, Josip Ante (Sinj)
Sorić, Diana (Zadar)
Sörös, Erzsébet Borbála (Dunaújváros, Mađarska)
Sroczyński, Aleksander (Varšava, Poljska)
Stagl-Škaro, Natalia (Dubrovnik)
Stamać, Ante (Zagreb)
Stepanić, Gorana (Zagreb)
Stolac, Diana (Rijeka)
Swoboda, Paweł (Krakov, Poljska)
Šarić, Filip (Zagreb)
Šimundža, Drago (Split)
Šipoš, Jan (Zagreb)
Škarić, Ivan (Split)
Škopljanac, Lovro (Zagreb)
Šoštarić, Petra (Zagreb)
Špikić, Marko (Zagreb)
Špoljarić, Luka (Budimpešta, Mađarska; Karlovac, Zagreb)
Šteko, Miljenko (Zagreb)
Štrkalj, Despot Kristina (Zagreb)
Šundalić, Zlata (Osijek)
Talan, Nikica (Zagreb)
Tatarin, Milovan (Osijek)
Temčinas, Sergejus (Vilnius, Litva)
Tomasović, Mirko (Zagreb)
Tvrtković, Tamara (Zagreb)
Vončina, Josip (Zagreb)
Vratović, Vladimir (Zagreb)
Vrljić, Stojan (Mostar, BiH)
Vučković, Josip (Vilnius, Litva)
Vulić, Sanja (Zagreb)
Zelić, Danko (Zagreb)
Zlatar, Andrea (Zagreb)
Žagar, Mateo (Zagreb)
Žugić, Anamarija (Zagreb)

Godišnjak Colloquia Maruliana

Izlaganja održana na Marulićevim danima redovito se tiskaju u godišnjaku Colloquia Maruliana, koji je postao referentnom publikacijom za hrvatski humanizam i renesansu ne samo u domaćim nego i međunarodnim stručnim krugovima. O tome svjedoče brojne recenzije u inozemnim časopisima, registriranje u bibliografijama, citati u radovima i činjenica da se radovi objavljeni u Colloquia Maruliana od 2017. indeksiraju u Scopusu, jednoj od najpoznatijih bibliografskih i citatnih baza podataka. 

Dosad objavljenih 30 svezaka obuhvaća ukupno 9258 stranica, na kojima je tiskano 610 priloga: 407 znanstvenih i stručnih radova, 65 Marulićevih tekstova ili tekstova drugih autora (kritička izdanja, prijevodi), 146 priloga drugih vrsta (kroničarski zapisi, bibliografije, recenzije, nekrolozi i dr.). Svi dosad objavljeni brojevi godišnjaka dostupni su na portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske Hrčak.

1996 (1)Dio sudionika znanstvenog skupa 1996: Darko Novaković, Anton Benvin, Ivo Frangeš, Bratislav Lučin, Branimir Glavičić, Mirko Tomasović, Lahorka Plejić, István Lőkös

3-md_2013_jankovits-cooper
Dio sudionika znanstvenog skupa 2013: László Jankovits, Bratislav Lučin,
Henry R. Cooper, Jr.

2001Mirko Tomasović, Fedora Ferluga Petronio i Luciana Borsetto

      1998_3                 Franz Leschinkohl i Mirko Tomasović

2007Vinko Grubišić i Ruggero Cattaneo
2009Elisabeth von Erdmann

OLYMPUS DIGITAL CAMERADrago Šimundža, Darko Novaković i Bratislav Lučin

U okviru Marulićevih dana 2015. organiziran je i znanstveni skup Croatica et Tyrolensia A digital comparison of Croatian and Tyrolean neo-Latin literature / Digitalna usporedba hrvatske i tirolske novolatinske književnosti / Ein digitaler Vergleich neulateinischer Literatur in Kroatien und in Tirol / Litterae Latinae Croatiae et Tyrolidis computatro comparandae.

2015-04-23 14.12.15Dio sudionika skupa: Bratislav Lučin,  Luka Špoljarić , Martin Korenjak, Lav Šubarić, Irena Galić Bešker, Irena Bratičević, Johanna Luggin, Simon Wirthensohn, Gorana Stepanić i Neven Jovanović