Centar za proučavanje Marka Marulića i njegova humanističkog kruga

Predavanja

1993.

Ivo Frangeš: Hrvatska povijest i hrvatska književnost
Drago Šimundža: Marinković pripovjedač i romanopisac
Anatolij Kudrjavcev: Marinković na sceni

1996.
Darko Novaković: Novootkrivena Marulićeva djela i rukopisi

1998.
Ante Stamać (predsjednik Društva hrvatskih književnika): Slovo prigodom otkrivanje ploče sa sonetom „Oproštaj“ Tina Ujevića na postolju Marulićeva spomenika u Splitu; nastupili su još dramski umjetnici Josip Genda i Trpimir Jurkić te akademski zbor „Ivan Lukačić“, pod ravnanjem maestra Josipa Veršića

1-stamac_1998         3-polaganje-vijenca_1998

2000.
Bratislav Lučin: Slovo pred Marulićevom nadgrobnom pločom
Mirko Tomasović: Slovo pred spomen-pločom na Marulićevoj kući u Papalićevoj ulici u Splitu

2005.
Predstavljanje internetskog sjedišta VALMAR-a (stranice posvećene Maruliću u sklopu projekta Interreg IIIA) – videoprojekcija uz popratnu riječ Bratislava Lučina

2006.
Videoprojekcija predavanja Charlesa Bénéa o Maruliću na Sorbonni

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2010.
Radoslav Bužančić: Marulićeve kuće u Splitu (predavanje popraćeno projekcijom)
3-predavanje-buzancic_2010

Gorana Stepanić i Luka Špoljarić: Mercurius Croaticus (Bibliografska i prosopografska zbirka hrvatskih latinista)

2014.
Luka Špoljarić i Neven Jovanović: Croatica et Tyrolensia – usporedba hrvatske i tirolske latinističke književnosti (predavanje o međunarodnom znanstvenom projektu)
Bratislav Lučin: Marulićeva virtualna knjižnica.

2015.
Lahorka Plejić Poje: Predstavljanje projekta Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske

Lav Šubarić, Neven Jovanović, Gorana Stepanić, Bratislav Lučin: Treća četvrtina projekta Croatica et Tyrolensia – digitalna usporedba hrvatske i tirolske novolatinske književnosti

2022.
Irena Bratičević i Ivan Lupić: Predstavljanje projekta Hrvatska rukopisna kultura: djela, pisari, zbirke (Hrvatska zaklada za znanost)