Marulićevi dani – Programske knjižice

Tri desetljeća Marulićevih dana (1991-2020)

Marulićevi dani_1991.
Marulićevi dani 1992.
Marulićevi dani_1993.
Marulićevi dani_1994.
Marulićevi dani_1995.
Marulićevi dani_1996.
Marulićevi dani_1997.
Marulićevi dani_1998.
Marulićevi dani_1999.
Marulićevi dani_2000. _550-obljetnica_Maruliceva_rodjenja
Marulićevi dani_2001. _500. obljetnica_nastanka Judite
Marulićevi dani_2002.
Marulićevi dani_2003.
Marulićevi dani_2004.
Marulićevi dani_2005.
Marulićevi dani_2006. Pet stoljeća Institucije (1506-2006)
Marulićevi dani 2007. Književna komunikacija u hrvatskom humanizmu i renesansi
Marulićevi dani 2008. – Epistolografija hrvatskoga humanizma i renesanse
Marulićevi dani 2009. – Hrvatske i latinske pjesmarice 15. i 16. stoljeća
Marulićevi dani 2010. – Hrvatske i latinske pjesmarice 15. i 16. stoljeća (II)
Marulićevi dani 2011. – Knjige i čitatelji u hrvatskoj renesansi

Marulićevi dani 2012. – Knjige i čitatelji u hrvatskoj renesansi (II)
Marulićevi dani 2013. – Antička baština u renesansnom tekstu
Marulićevi dani 2014. – Antička baština u renesansnom tekstu (II)
Marulićevi dani 2015. – Hrvatska književnost humanizma i renesanse
Marulićevi dani 2016. – Tekstološki izazovi hrvatske književne baštine / Pet stoljeća Evanđelistara (1516-2016)
Marulićevi dani 2017. – Tekstološki izazovi hrvatske književne baštine (II)
Marulićevi dani 2018.  – 450. obljetnica prvog izdanja Hektorovićeva Ribanja i ribarskog prigovaranja
Marulićevi dani 2019.– Rukopisi hrvatskoga humanizma i renesanse
Marulićevi dani 2020. – Rukopisi hrvatskoga humanizma i renesanse (II)
Marulićevi dani 2021. – Pet stoljeća prvotiska Marulićeve Judite (1521 – 2021)
Marulićevi dani 2022.