Centar za proučavanje Marka Marulića i njegova humanističkog kruga

Studentske tekstološke radionice

LATINISTIČKA I KROATISTIČKA RADIONICA

Marulićevi dani u svoje programe redovito uključuju znanstvenike mlađih generacija, a u komunikaciji naraštaja osobito su se vrijednima pokazale studentske radionice: dosad je održano 20 dvodnevnih radionica, kroatističkih i latinističkih, na kojima je sudjelovalo oko 220 studenata iz Hrvatske (Split, Zadar, Zagreb, Pula itd.), povremeno i iz inozemstva.

2007.

Tekstološka radionica: OD RUKOPISA DO IZDANJA
Voditeljii: Irena Bratičević (Sveučilište u Zagrebu), Neven Jovanović (Sveučilište u Zagrebu) i Milenko Lončar (Sveučilište u Zadru)
Sudjelovali su Ljubljane, Zadra i Zagreba

2008.
Latinistička epigrafička radionica: MARMORA INSCRIPTA
Voditelji: Julijana Visočnik (Inštitut za arheologijo, Ljubljana) i Dino Demicheli (Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta uZagrebu)
Sudjelovali su studenti klasične filologije iz Zadra i Zagreba

Kroatistička tekstološka radionica: PALEOGRAFIJA ČITANJA HRVATSKIH RANONOVOVJEKOVNIH LATINIČKIH RUKOPISA
Voditelj: Amir Kapetanović (Institut za hrvatski jezik i jeziko-slovlje, Zagreb); suvoditelji: Dragica Malić (Institut za hrvatskijezik i jezikoslovlje, Zagreb) i Josip Lasić (Filozofski fakultet,Split)
Sudjelovali su studenti kroatistike iz Zadra i iz Bugarske, Makedonije, Poljske, Slovačke, Rumunjske i Ukrajine

2009.
Treća latinistička radionica INKUNABULA: IZMEĐU KODEKSA I KNJIGE 16. STOLJEĆA
Voditelji: Josip Dukić (Katolički bogoslovni fakultet, Split), Neven Jovanović (Filozofski fakultet, Zagreb) i Vicko Kapitanović (Katolički bogoslovni fakultet, Split)
Sudjelovali su studenti Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, Filozofskog fakulteta u Zadru i Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Druga kroatistička tekstološka radionica VARIJANTNOST PJESNIČKOGA TEKSTA U 15. I 16. STOLJEĆU
Voditelj: Amir Kapetanović (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb)
Sudjelovali su studenti kroatistike iz Zadra i studenti poslijediplomskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika u Rijeci

2010.
Treća kroatistička tekstološka radionica: RAZLIČITOST ISTOG: VARIJANTNOST MARULIĆEVA PJESNIČKOG TEKSTA
Voditelji: Dijana Ćurković (Sveučilište u Zadru) i Amir Kapetanović (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb)
Sudjelovali su studenti iz Splita, Zagreba i Rijeke

Četvrta latinistička tekstološka radionica: ČITANJE BAROKNOG RUKOPISA
Voditelji: Neven Jovanović (Filozofski fakultet, Zagreb) i Gorana Stepanić (Sveučilište Jurja Dobrile, Pula)
Sudjelovali su studenti iz Pule, Zadra i Zagreba

2011.
Četvrta kroatistička tekstološka radionica: ČITANJE RENESANSNIH AUTORA U RUKOPISIMA
Voditeljica: Dolores Grmača (Filozofski fakultet, Zagreb)
Sudjelovali su studenti iz Splita i Zagreba

Peta latinistička tekstološka radionica: SHOLIJE U RUKOPISIMA
Voditelji: Luka Špoljarić i Ivana Dobčeva (Central European University, Budimpešta)
Sudjelovali su studenti iz Ljubljane, Zadra i Zagreba

2012.
Peta kroatistička i šesta latinistička tekstološka radionica: PRIČE O RUKOPISIMA
Voditelji: Arsen Duplančić (Arheološki muzej, Split), Irena Bratičević (Filozofski fakultet, Zagreb) i Luka Špoljarić (Central European University, Budimpešta)
Sudjelovali su studenti iz Splita, Zadra i Zagreba

2013.
Šesta kroatistička tekstološka radionica: ANTIČKI PISCI U HRVATSKOM PRIJEVODU (POETIKA PREVOĐENJA U RANONOVOVJEKOVLJU I U 20. STOLJEĆU)
Voditeljica: Divna Mrdeža Antonina (Sveučilište u Zadru)
Sudjelovali su studenti iz Splita i Zadra

Sedma latinistička tekstološka radionica: Marulićev opis Splita
Voditelji: Tamara Tvrtković (Hrvatski institut za povijest, Zagreb) i Vlado Rezar (Filozofski fakultet, Zagreb)
Sudjelovali su studenti iz Zadra i Zagreba

2014.
Osma latinistička tekstološka radionica: EPIGRAFSKI STIL HRVATSKIH HUMANISTA
Voditelji: Dino Demicheli (Filozofski fakultet, Zagreb) i Lovorka Lučić (Srednja škola Bedekovčina i Srednja škola Zlatar); Uvodno predavanje o povijesti Kaštela: Radoslav Bužančić
Sudjelovali su studenti iz Zadra i Zagreba

2015.
Sedma kroatistička tekstološka radionica: MARULIĆEVA JUDITA – ISTINSKI IZAZOV  ZA SUVREMENOGA ČITATELJA
Voditelji: Sanja Vulić (Hrvatski studiji, Zagreb) i Miroslav Palameta (Filozofski fakultet, Split)
Sudjelovali su studenti iz Splita

Deveta latinistička tekstološka radionica: EPIGRAFSKA ŠETNJA SPLITOM
Voditelji: Ana Pavlović (Filozofski fakultet, Zagreb) i Jan Šipoš (Zagreb)
Sudjelovali su studenti iz Zagreba

2016.
Osma kroatistička tekstološka radionica: O SUVREMENIM ČITANJIMA MARULIĆEVE JUDITE
Voditelji: Sanja Vulić (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu) i Miroslav Palameta (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu)
Sudjelovali su studenti iz Splita i Zagreba

Deseta latinistička studentska radionica: MARULIĆEVE MARGINALIJE U TORTELLIJEVU PRIRUČNIKU
Voditelji: Petra Šoštarić (Filozofski fakultet, Zagreb) i Josip Parat (Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod)
Sudjelovali su studenti iz Zagreba i Zadra, gimnazijalci iz Splita

2017.
Deveta kroatistička tekstološka radionica
Tekstološki dio: IZ HRVATSKE TEKSTOLOŠKE PRAKSE: IGNJAT ĐURĐEVIĆ I MILAN REŠETAR
Voditeljica: Lahorka Plejić Poje (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Jezikoslovni dio: JEZIČNA ANALIZA DUBROVAČKOGA TEKSTA IZ 17. STOLJEĆA
Voditeljica: Ivana Lovrić Jović (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb)
Sudjelovali su studenti iz Splita, Zadra i Zagreba

2018.
Deseta kroatistička tekstološka radionica: SUVREMENI PRISTUP HEKTOROVIĆEVIM TEKSTOVIMA
Voditeljice: Sanja Vulić (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu) i Divna Mrdeža Antonina (Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru)
Sudjelovali su studenti iz Splita, Zadra i Zagreba

Dvanaesta latinistička tekstološka radionica: IZ MARULIĆEVE BILJEŽNICE: DIOGEN LAERTIJE
Voditeljice: Željka Salopek (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Knjižnica) i Anamarija Žugić (Ex libris, Zagreb)
Sudjelovali su studenti iz Mostara, Zadra i Zagreba

2019.
Jedanaesta kroatistička tekstološka radionica: MOGUĆNOSTI ČITANJA DRŽIĆEVA SKUPA I NOVELE OD STANCA
Voditelji: Sanja Vulić (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu) i Miroslav Palameta (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu)
Sudjelovali su studenti iz Splita, Zadra i Zagreba

Trinaesta latinistička tekstološka radionica: MARULIĆEV PRIJATELJ I AEMULUS FRANE BOŽIĆEVIĆ – ČITANJE UZ 550. OBLJETNICU ROĐENJA
Voditeljice: Željka Salopek (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Knjižnica) i Anamarija Žugić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Sudjelovali su studenti iz Mostara, Zadra i Zagreba te učenici I. gimnazije Split

2023.
Dvanaesta kroatistička tekstološka radionica: RUKOPISNI ZBORNICI I RENESANSNO PJESNIŠTVO

Voditelji: Ivan Lupić i Saša Potočnjak (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
Sudjelovali su studenti iz Rijeke, Splita, Zadra i Zagreba

Četrnaesta latinistička tekstološka radionica: IZGUBLJENI U PRIJEPISU: NEOBRAĐENI RUKOPIS MARULIĆEVA DJELA IN EPIGRAMMATA PRISCORUM COMMENTARIUS
Voditelji: Leon Cvitić i Marta Kontić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Sudjelovali su studenti iz Zadra i Zagreba